Bek Baykeew. «Aylaram»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Bek Baykeew. «Aylaram»

Bek Baykeew

«Aylaram»

Текст песни

Сеннең башка сөйги йокдыр,
Сенсиз багт шөйле йокдыр,
Шол өмүрдең дойма йокдыр,
Айларам!

Дүнйәни гездим,
Шол йолдан бездим.
Хей, дынчлык тапмадым!
Мен гынанмадым —
Сөйге ынандым,
Хийалым сатмадым.

Айым-гүнүм, Айларам —
Мениң сөйгүли балам!
Йурегимдеки йарам
Хем дерманым, Айларам!

Йакымлы өзи,
Йувашҗа сөзи —
Хей, шол хайран этди.
Ай йалы йузи,
Доймады гөзим —
Бирнәче серетдим.

Айым-гүнүм, Айларам —
Мениң сөйгүли балам!
Йурегимдеки йарам
Хем дерманым, Айларам!