Макка Межиева. «Бена»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Макка Межиева. «Бена»

Макка Межиева

«Бена»

Текст песни

Бена дукъа ваьлла хьаьжний хьо д1а-схьа?
Турпал лаьмнийн 1алам, х1аваъ оьзний чу?
Шовдан коьртехь лаьтташ байний маьхкарий?
Езачу йо1а кховдош даьхчи мала хи!
Шовданан мала хи… Шал-шийла мала хи…

Ц1ераш йоху махкахь тоьлла кхиъна Къонахий, Бенахь кхиъна къона турпалхой тха…
Дерриг дуьне ахь ма даьккхи доьналца, мостаг1ий дог доруш уьрсаца!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Мехка хазалла!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Х1ей-х1ей-х1ей!

Мел яздарах яздархоша лаьцна хьоьх, хьан хазалла хестош иллийн мукъамца!
Дог 1абалац хьа ца гича нур б1аьра, луьста хьаьннаш, шийла лаьмнийн шовданаш!
Лела тхан кегий нах, Дай-Наной, маьхкарий!

Ц1ераш йоху махкахь тоьлла кхиъна Къонахий, Бенахь кхиъна къона турпалхой тха…
Дерриг дуьне ахь ма даьккхи доьналца, мостаг1ий дог доруш уьрсаца!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Мехка хазалла!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Х1ей-х1ей-х1ей!

Адамаш хьан хьалха санна мерза ду, хьеший безаш, дезаш махкахь дика дерг!
Мехкан къонах шай хиларца дозалла дяш, цуьнан омар кхочуш дарца ирсе ду!
Ирсе ду, Ирсе ду, Мехкан тха Къонаха!

Ц1ераш йоху махкахь тоьлла кхиъна Къонахий, Бенахь кхиъна къона турпалхой тха…
Дерриг дуьне ахь ма даьккхи доьналца, мостаг1ий дог доруш уьрсаца!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Мехка хазалла!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Х1ей-х1ей-х1ей!

Ц1ераш йоху махкахь тоьлла кхиъна Къонахий, Бенахь кхиъна къона турпалхой тха…
Дерриг дуьне ахь ма даьккхи доьналца, мостаг1ий дог доруш уьрсаца!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Мехка хазалла!
Дуьгу нускал санна ю, сан Нохчийн чоь маьрша ю, хаза Бена яхалахь- Х1ей-х1ей-х1ей!