Марат Акаев. «Салам»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Марат Акаев. «Салам»

Марат Акаев

«Салам»

Текст песни

Ассаламу Алейкум,мен де гелдим йыр булан
Ассаламу Алейкум,мен де гелдим йыр булан
Сизге йыбав бермеге,ичим толгъан сыр булан
Сизге йыбав бермеге,ичим толгъан сыр булан

Баргъан эдим бавлагъа, акъ алмалар ашама
Баргъан эдим бавлагъа, акъ алмалар ашама
Эки сюйген бир болса къыйын эди яшама
Эки сюйген бир болса къыйын эди яшама

Гирип бардым денгизге, терен тюгюл сай дыр деп
Гирип бардым денгизге, терен тюгюл сай дыр деп
Къарай къалдым артынгнан, ахшам тувгъан ай дыр деп
Къарай къалдым артынгнан, ахшам тувгъан ай дыр деп

Денгиз терен сув салкъын, гирип чыкъма къоркъаман
Денгиз терен сув салкъын, гирип чыкъма къоркъаман
Сени булан уьйренип, сенсиз турма ялкъаман
Сени булан уьйренип, сенсиз турма ялкъаман
Сени булан уьйренип, сенсиз турма ялкъаман
Сени булан уьйренип, сенсиз турма ялкъаман