Медина Элиязова. «Ногай элим»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Медина Элиязова. «Ногай элим»

Медина Элиязова

«Ногай элим»

Текст песни

Кара кустын канатлары ава толкын соьзеди,
Авашага шыга калсам йыр йырлагым келеди.
Меним элим-ногай элим, бийик тавдай дырекли
Сол элимде меним халкым арслан кимик юрекли.

Ногай элим, тюрк кыралдын шешекеи сен экен
Ногай элим, сени мактаб йырлатайган мен экен.

Тюрк кыраллар бир бирине аданастай коьремен
Милетимге сол аелде сыйлы орын беремен
Ногай элим коьтерислин тили дини беркиси
Яслар кызлар майданларда халктын атын айтырсын.

Как тобемнен алем мага сейирсинип карайды,
Неге экен ногай элим бу кыз солай мактайды.
Каракустай канат яйган элди суьтип суьемен
Ногай халкым енет коьрсин деп Алладан тилеймен!