Разиет Хатит. «Хьатрамтыкоу си Натыхъуай»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Разиет Хатит. «Хьатрамтыкоу си Натыхъуай»

Разиет Хатит

«Хьатрамтыкоу си Натыхъуай»

Текст песни

1.Анапэ къалэ ихьанэгъунэ
Тятэжъы п1ашъэхэм япсэуп1агъ.
Нэтхъо къоджабэмэ ялъэпсэ дэчэу,
Зы къоджэ закъоу джы тыкъэнагъ.

Припев:
Хьатрамтыкоу си Натыхъуай
У къоджэ ц1ык1уми сэрк1э у ин,
Уи к1элэ п1угъэхэр л1ыгъэм зэрехь,
Уи пшъэшъэ дахэхэ 1эдэб шэныш1у.
(2 раза припев)

2.Адыгэ хэкур о къэбгъэдахэу
Къэгъагъ 1арамым ренэу уфэд.
Адыгэ лъэпкъым и зы укъуаджэу,
Къуаджэу ч1ым тетхэм уанахьыдах.
Припев 2 раза.

3.Апэ лъэбэкъур зыщысыдзыгьэр,
Нан зыщыс1уагъэр си Натыхъуай.
Дунэе нэфыр зыщыслъэгъугъэр,
Сыгум ызгъаш1оу си Натыхъуай.
Припев 2 раза.

4.Хьак1эм нэхъоеу зыщыпэгъок1хэу,
Жъыр зыщагъаш1оу си Натыхъуай
Жъогъо пш1ык1ут1оу зэпэлыдыжьрэм,
Къахэлыдык1рэр си Натыхъуай.
Припев 2 раза.

5.Зэхэдз тимы1эу т1э зэк1эдзагъэу
Тызыщыпсэурэр си Натыхъуай.
Уи к1элэ п1угъэхэртыгу о къыпфилъэу,
Гъунэ зимы1эу ш1улъэгъуныгъ.
Припев 2 раза