Руслан Хасаитов. «Абына, Абына»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Руслан Хасаитов. «Абына, Абына»

Руслан Хасаитов

«Абына, Абына»

Текст песни

Абына, абына мен барама санга,
Сен ийнангма, ийнангма, ийнангма манга.
Мен сени бла бирге олтурсам, чачынгы сыласам,
Башха къыз кёзюме кёрюнеди, о анам.
Мен сени бла бирге олтурсам, чачынгы сыласам,
Башха къыз кёзюме кёрюнеди, о анам.

Къарайалмайма мен ол ариу, ол ариу кёзлеге,
Айталмайма мен санга сюймейме.
Экибиз бир джерде олтурсакъ,
Бир бирге ышара къарасакъ,
Сенсиз джашайалмам деб айтама, алдап.
Экибиз бир джерде олтурсакъ,
Бир бирге ышара къарасакъ,
Сенсиз джашайалмам деб айтама, алдап.

О Аллах, о Аллах, нек сюйдюм ол къызны,
Кече, кюн да тапмайма тынчлыкъны?
Сени къап-къара кёзлеринг,
Сени узун кирпиклеринг,
Алымдан кетмейди ариу сыфатынг.
Сени къап-къара кёзлеринг,
Сени узун кирпиклеринг,
Алымдан кетмейди ариу сыфатынг.

Абына, абына мен барама санга,
Сен ийнангма, ийнангма, ийнангма манга.
Сен ариуса, угъай демейме,
Кечгинлик мен сенден тилейме,
Башха къызны сенден бек сюйгениме…
Сен ариуса, угъай демейме,
Кечгинлик мен сенден тилейме,
Башха къызны сенден бек сюйгениме…