Сусана Даутова. «Сисабый»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Сусана Даутова. «Сисабый»

Сусана Даутова

«Сисабый»

Текст песни

Гъэтхэ чэщ дахэу укъытфэхъугъ,
Илъэс пчъагъэрэ сыкъыппэплъагъ о ар ош1а?
Сищы1эныгъэ о зэблэпхъугъ,
Насыпэу си1эм бэу хэбгъэхъуагъ о ар ош1а?

Сисабый дах, унасыпыш1оу дунай мамыр Тхьам къыует о,
Сисабый дышъ, уянэрэ уятэрэ Тхьам уадегъатхъ Сисабый.

Чэщ мэзагъоу о укъэущымэ
Уянэ ынэгу ук1эплъэнэу амал Тхьам
къыует о,
О улъэпаомэ уятэ ы1апэ
Уубытын плъэк1ынэу амал Тхьам къыует о,

Сисабый дах, унасыпыш1оу дунай мамыр Тхьам къыует о,
Сисабый дышъ, уянэрэ уятэрэ Тхьам уадегъатхъ, Си Тамар.
Узи гукъауи къин къысфэмыхъу,
О узыслъэгъук1э зэк1э сщэгъупшэ ар ош1а?

Унэгу сык1аплъэмэ гуш1ор сфэмыхъу,
Насып тамэ къызгоогъак1э ар ош1а?
Сисабый дах, унасыпыш1оу дунай мамыр Тхьам къыует о,
Сисабый дышъ, уянэрэ уятэрэ Тхьам уадегъатхъ, Си Тамар.