Жанна Сикалиева. «Атам эм анам»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Жанна Сикалиева. «Атам эм анам»

Жанна Сикалиева

«Атам эм анам»

Текст песни

1.Юрегимде бар бир мурад
Оны сизге йырман айтайым

Припев:
Балтан таьтли атамга
Куьннен аьруьв анамга
Муна йырымды мен йырлайым

2.Сыйлы Алладан тилеймен
Ден савлык мен сизге йорайман

Припев:
Балтан таьтли атамга
Куьннен аьруьв анамга
Ден савлык сизге тилеймен

3.Балаларымызда кыйналмай
Коьп куьнлерди куьлеп ойнай

Припев:
Балтан таьтли атамга
Куьннен аьруьв анамга
Тек наьсипти мен тилеймен

4.Язда тувган шешекейлердей
Ярык дуния сизге атсын

Припев:
Балтан таьтли атамнан
Куьннен аьруьв анамнан
Разылыгымды аламан